Kära kunder, några av våra artikelnummer har ändrats. Om du inte längre kan hitta den föregående artikeln, skicka oss en förfrågan.

Utsugsbord

Produkter i versioner
Avställningsbord med utsug för att fånga upp t.ex. ångor från lösningsmedel

Har du några frågor?
Har du inte hittat rätt?
Service-Hotline