Högtryckstvättar, kallvatten

Produkter i versioner
Högtryckstvätt med kallvatten för industri, näringsliv och privat bruk, arbetstryck 0-2500 bar

Har du några frågor?
Har du inte hittat rätt?
Service-Hotline