Trådslangklämmor

Produkter i versioner
Trådslangklämmor för anslutning av slangar till ventilation, flatslang, spiralslang och andra slangar med ojämna ytor

Har du några frågor?
Har du inte hittat rätt?
Service-Hotline