Kära kunder, några av våra artikelnummer har ändrats. Om du inte längre kan hitta den föregående artikeln, skicka oss en förfrågan.

Tryckluftskonditionering

Produkter i versioner
Tryckluftstorkare, tryckluftsfilter, tryckluftsregulatorer, service enheter, vattenavskiljare
Mer information till denna rubrik

Våra märken i Tryckluftskonditionering
Har du några frågor?
Har du inte hittat rätt?
Service-Hotline
Mer information till denna rubrik

Kyltorken

Innan man kan använda tryckluft med högvärdig kvalitet på arbetsplatsen måste den förbehandlas. Denna förbehandling förlänger livslängden på Era tryckluftsverktyg och sparar därmed servicekostnader.
Vid fel eller otillräcklig förbehandling av tryckluften bildas aggressiva, oljiga kondensat. Detta leder vanligtvis inte bara till korrosion i rörledningarna och tryckbehållarna utan även till produktionsstopp vilket beror av tidigt slitage och förlust av konsumenten.
Med tryckluftstorken blir tryckluften behovsanpassad och säker för störningsfri förbehandling.

Varför:
Luftens absorptionsförmåga av vattenånga beror av temperaturen. Varm luft kan lagra mer vatten än kall luft.

Vid +20°C och 60% relativ fuktighet innehåller en kubikmeter luft 10,26 g vattenånga.
Under dessa förutsättningar minskar vatteninnehållet i tryckluftsnätet med cirka 20 l, vid en kompressor på 30 kW med ett flöde på 5 m3/min och ett övertryck på 7,5 bar per skikt.
Efter kompressionen måste vattnet avlägsnas från tryckluftsystemet oberoende av den insugna luftens nedsmutsningsgrad. Detta görs genom att kondensera vattnet i tryckluften med hjälp av avkylning.
För en effektiv förbehandling av tryckluft är det nödvändigt att i förväg klargöra vilken tryckluftskvalitet som krävs. För tryckluftstorkning av tillverkad tryckluft finns i första hand 3 lösningar:

  • Tryckluftkyltork – för volymström på 10 – 1450 m³/h
  • Adsorptionstork – kallrenande för volymström på 9 – 3600 m³/h för industriell användning
  • Membrantork – den idealiska förbehandlingskomponenten för tryckluft med höga krav

Alla 3 lösningar återfinns hos oss. Han Ni frågor står vi självklart till Ert förfogande.

Adsorptionstorken
För förbehandling av ”normal” arbets- och styrluft med tryckdaggpunkt till minimum +3 °C, används i många fall en energisparande kyltork.
Tryckdaggpunkt från upp till -70 °C, för tryckluft i t.ex. elektronik-, farma, livsmedel-, och dryckesindustri, men även vid drift där risk för frost finns eller för processluft som krävs inom medicinområdet är det lämpligt med en kall- eller värmeregenererande adsorptionstork för att uppnå säkerhet och lönsamhet.

Stationär eller mobil (t.ex. i containrar eller fordon). Om de står på ett mycket litet utrymme eller om tryckluften inte kan avfuktas mer efter körningen av kyltorken i områden med risk för frost beroende på säsongen är membrantorken det lämpligaste valet. Den lämpar sig som punktuell instättningsbar sluttork för mindre tryckluftsmängder direkt före förbrukaren som t.ex. CNC-maskiner.

Med adsorptionstorken blir tryckluften behovsanpassad och säker för störningsfri förbehandling.