Kära kunder, några av våra artikelnummer har ändrats. Om du inte längre kan hitta den föregående artikeln, skicka oss en förfrågan.

Impellerpumpar

Produkter i versioner
Pumpar för latrin, slam och starkt nedsmutsat kloakvatten

Våra märken i Impellerpumpar
Har du några frågor?
Har du inte hittat rätt?
Service-Hotline